Dr. Ali YEŞİLIRMAK

• Uluslararası Yatırım Hukuku Bağlamında Libya Krizi, İstanbul, Küre, 2011 (Prof. Dr. Macit Kenanoğlu ile birlikte yayına hazırlanmıştır).

Comments are closed.