Dr. Ali YEŞİLIRMAK

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ali YEŞİLIRMAK

Doğum Tarihi: 06.04.1968

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1990
Y. Lisans Hukuk University of Texas 1996
Doktora Centre for Commercial Law Studies, School of International Commercial Arbitration University of London,

Queen Mary College

2004
Doç. / Prof.  Medeni Usul ve İcra- İflas Hukuku Üniversitelerarası Kurul 2013

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Tezsiz yapılmıştır.

Danışman : –

Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Provisional Measures in International Commercial Arbitration

Danışman: Prof. Dr. Julian D. M. Lew

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Yard. Doç.  Hukuk Fakültesi, İstanbul Şehir Üniversitesi 2011-
Yard. Doç.  Hukuk Fakültesi, Kadir Has Üniversitesi 2008-2011
Yard.Doç.  Hukuk Fakültesi, İstanbul Şehir Üniversitesi 2011-
Yar. Doç.  Hukuk Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi 2005

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 1. Salih TUYGUN : ICSID Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
 2. Senem ÖNDER_ÖZBAKIR : Borçlunun Haline Münasip Evinin Haczedilememesi (Meskeniyet İddiası – İİK m. 82/12)

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. UNDP ve Adalet Bakanlığı’nın birlikte düzenlediği hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk konusundaki projede konuşmacı (2011)
 2. World Bank ve Adalet Bakanlığı’nın birlikte düzenlediği hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk konusundaki projede koordinatör (2008)
 3. Dünya Usul Hukukçuları XVII. Usul Hukuku Kongresi (İstanbul, Mayıs 2015) Organizasyon Komitesi Üyesi

İdari Görevler :

İstanbul Tahkim Merkezi Kanun Taslağı Hazırlama Komitesi Üyesi (2010-2014)

Arabuluculuk Kanun Komisyonu Üyesi (2007-2012)

HMK Komisyonu Üyesi (2005-2011)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Hakem, Chartered Institute of Arbitrators, London Court of International Arbitration, International Chamber of Commerce, Hong Kong International Arbitration Centre, İTO Tahkim Divanı Üyesi (2014 -)

Ödüller :

Schmitthoff Bursu (1997)

Staj, Amerikan Tahkim Derneği (2000)

Staj, Milletlerarası Ticaret Odası (1998, 1999)

European Free Trade Area Mahkemesi Başkanı Yüksek Hakim Sayın Carl Baudenbacher’a Araştırma Görevliliği (1995-1996)

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2014-2015 Güz   Medeni Usul Hukuku I 3  1 47
  Yargılama Taktik ve Stratejileri 3 13
Medeni Usul Hukuku II 3 1
İlkbahar International Commercial Arbitration 3
Milletlerarası Tahkim Hukuku 3
2013-2014 Güz

İlkbahar

 Medeni Usul Hukuku I 3 1 11
 Business Law 3 78
 Medeni Usul Hukuku II 3 1 11
International Commercial Arbitration 3 8

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. “Expert Determination in Turkey from the Perpective of Drafting Internatinal Agreements” (Uluslararası Sözleşmelerin Hazırlanması Açısından Türkiye’de Hakem-Bilirkişilik), ASA Bulletin, C. 33/2, 2015, s. 306-326.

A2.Interim and Conservatory Measures in ICC Arbitral Practice 1999-2008” (ICC Tahkiminde Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri 1999-2008), ICC International Court of Arbitration Bulletin, C. 22, Special Supplement, s. 5-11, 2011.

A3.Provisional and Protective Measures under Austrian Arbitration Law” (Avusturya Tahkim Hukukunda Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri), Arbitration International, C. 23, S. 4, s. 185-200, 2007.

A4. “The Turkish International Arbitration Law of 2001” (2001 tarihli Türk Tahkim Kanunu), Journal of International Arbitration, C. 19, S. 2, s. 171-178, 2002.

A5.Interim and Conservatory Measures in ICC Arbitral Practice” (Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Uygulamasına Göre Geçici Koruma Tedbirleri), ICC International Court of Arbitration Bulletin, C. 11, S. 1, s. 31-36, 2000.

A6.Jurisdiction of the International Centre for Settlement of Investment Disputes over Turkish Concession Contracts” (Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümüne İlişkin Uluslararası Merkezin Türk İmtiyaz Sözleşmeleri Üzerindeki Yargı Yetkisi), ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, C. 14, S. 2, s. 390-420, 1999.

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B.1. “Dispute Settlement under Bilateral Investment Treaties – From the Perspective of Turkey” in Proceedings of the Foreign Investment law Symposium (Kadir Has University, 15-16 April 2015) (yayın aşamasındadır).

B.2. “Tahkim Sözleşmesinin Hazırlanması” (Drafting Arbitration Agreements) in ICC XII. Milletlerarası Tahkim Semineri: Tahkim Şartı ve Geçerliliği (Bilgi Üniversitesi, 27 December 2014) (yayın aşamasındadır).

B.3. “Türkiye’de Arabuluculuk Nasıl Etkin ve Başarılı Hale Gelir – Genel Değerlendirme?” in Türkiye’de Arabuluculuk Nasıl Etkin ve Başarılı Hale Gelir? (yayına hazırlayanlar: Ceyda Süral/Ekin Hacıbekiroğlu) (Seçkin 2015), s.143-145.

B.2. “Court-ordered Interim Relief in Aid of Arbitration in Turkey” (Tahkime Yardım Olarak Mahkemelerden Verilen Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri) in “Interim and Emergency Relief in International Arbitration, International Law Institute Conference Proceedings 2015.

B.3. “Güncel Yargıtay Kararları Işığında HMKnun Tahkim Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, XX. MİHBİR Toplantısı Gaziantep 5 Ekim 2013.

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. Arbitration in Turkey, Wolters Kluwer 2015 (Dr. İsmail Esin ile birlikte yayına hazırlanmıştır).

C1.2 Uluslararası Hukukta İflas, İstanbul, XII Levha, 2011.

C1.3. Türkiye’de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi için Uyuşmazlıkların Etkin Çözümünde, Müzakere, Arabuluculuk ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri İstanbul, XII Levha, 2011.

C1.4. Uluslararası Yatırım Hukuku Bağlamında Libya Krizi, İstanbul, Küre, 2011 (Prof. Dr. Macit Kenanoğlu ile birlikte yayına hazırlanmıştır).

C1.5.  Prof. Dr. İlhan Postacıoğlu – Makaleler ve Karar İncelemeleri, İstanbul, Vedat Kitabevi, 2011 (yayıma hazırlanmıştır).

C1.6. Provisional Measures in International Commercial Arbitration, Londra, Kluwer 2005.

C2. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. “Legal Framework” in Arbitration in Turkey (Kluwer 2015) (Yayına hazırlayanlar: Ali Yeşilırmak/İsmail G. Esin).

C.2.2. “ADR Mechanisms: Negotiation, Mediation and Expert Determination” in Arbitration in Turkey (Kluwer 2015) (Yayına hazırlayanlar: Ali Yeşilırmak/İsmail G. Esin).

C.2.3. “Yatırım Uyuşmazlıklarının Dostane Yollarla Çözümü” in Bilge Umar Armağanı, Yetkin Ankara 2014, s. 2047.

C.2.4. “Timing of Examination by Courts in respect of Arbitral Jurisdiction under Turkish Law”  (with Ceyda Süral) in: Herbert Kronke / Karsten Thorn, Grenzen überwinden – Prinzipien bewahren – Fetstschrift für Bernd von Hoffmann, s. 1101-1112 (Bielefeld 2011).

C.2.5. “Türk-Libya Ekonomik İlişkileri: Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü İmkanları ve Öneriler” in: Uluslararası Yatırım Hukuku Bağlamında Libya Krizi, İstanbul, Küre, 2011 (Prof. Dr. Macit Kenanoğlu ile birlikte yayıma hazırlanmıştır), s. 115-129.

C.2.6. “Provisional Measures” (Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri) in: Loukas A. Mistelis & Julian D. M. Lew (eds.), Pervasive Problems in International Arbitration, s. 185-200 (Kluwer Law International 2006).

C2.7. “Türkiye Bölümü” in: World Arbitration Reporter (ed. Loukas Mistelis & Laurence Shore), 2. bası, s. 1-62.

C.2.8. “Türkiye Bölümü” in: International Commercial Arbitration (ed. Eric Bergsten), s. 1-17.

C2.9. “Türkiye Bölümü” (Mahmut T. Birsel ve E. Çavuşoğlu ile birlikte yayıma hazırlanmıştır) in: Handbook of International Arbitration (ed. Jan Paulsson), s. 1-38.

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. “Written Advocacy: Submissions under the ICC Rules of Arbitration” in Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan (DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, v. 16, 2014 Özel Sayı C. II), s. 873-895.

D2. “Yatırım Uyuşmazlıklarının Dostane Yöntemlerle Çözümü” (Resolution of Investment Disputes with ADR Mechanisms) in Ejder Yılmaz Armağanı, 2014, s. 2047-2071.

D3. “Geçerli Bir Tahkim Anlaşmasının Varlığına Rağmen Genel Haciz Yoluyla Takip Yapılabilir mi?”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, s. 205-228, 2011.

D4.  “Turkish International Civil Procedural Law in the New Millemium – Revisited”, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, s. 1-31, 2011.

D5. “Kurumsal Arabuluculuk Kurallarının Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi”, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı – IX – Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, s. 155-181, Ankara 2010.

D6. “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Hakem-Bilirkişilik”, Prof. Dr. Bilge Umar Armağanı – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, s. 693-738, 2009.

D5.  Amerikan Hukuk Enstitüsü ve Özel Hukukun Bütünleştirilmesine İlişkin Milletlerarası Enstitü’nün Uluslarötesi Hukuk Usulü Prensipleri, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, s. 391-405, 2005.

 

D7.Provisional Measures under the Brussels Convention of 1968 and Arbitration” (1968 Tarihli Brüksel Konvansiyonu Altında İhtiyati Tedbirler ve Tahkim), Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XX, S. 2, s. 217-228, 2000.

 

D8. “Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümüne İlişkin Uluslararası Merkezin Türk İmtiyaz Sözleşmeleri Üzerindeki Yargı Yetkisi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XX, S. 2, s. 149-182, 1999 (Çeviri).

 

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 2. Diğer yayınlar :

F1. “The End of a Prolonged Era: Disputes Arising From Turkish Concession Contracts Are Now Arbitrable” (Bir Devrin Sonu: Türk İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar Artık Tahkime Elverişli Hale Geldi), Mealey’s International Arbitration Report, C. 14, S. 9, s. 27, 1999.

F2.Turkish Implementing Legislation on Agreements Regarding Energy and Infrastructure Projects: Access to Arbitration” (Enerji ve Altyapı Projelerine İlişkin Sözleşmelere Dair Bazı Türk Kanunları: Tahkim Yoluna Gitme İmkanı), Mealey’s International Arbitration Report, C. 15, S. 2, s. 40-46, 2000.

 

 

F3. Konferans, Seminer ve benzeri Organizasyonlara Katılım

               Konuşmacı Olarak Katılım

 • “Tahkim Şartının Hazırlanması” ICC Tahkim Toplantısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi 27 Aralık 2014.
 • “Written Advocacy: Submissions under the ICC Rules”, Young Arbitrators’ Forum: ICC YAF Istanbul Conference, 13 Ekim 2014.
 • “İşletme Kurtarma I: Mahkeme Dışı Prosedürler”, Uluslararası İflas Çalıştayı, İstanbul, 8-9 Ekim 2013.
 • “Türk-Libya Ekonomik İlişkileri: Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü İmkanları ve Öneriler” in: Uluslararası Yatırım Hukuku Bağlamında Libya Krizi, İstanbul, Küre, 2011 (Prof. Dr. Macit Kenanoğlu ile birlikte yayıma hazırlanmıştır), s. 115-129.
 • New York Sözleşmesine ilişkin “Türk Uygulaması” (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi & Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit E.V.) New York Sözleşmesinin Yarım Yüzyılı Konferansı İstanbul, 22 Aralık 2010).
 • The Turkish Arbitration Law” (American Bar Association&Bahçeşehir Üniversitesi International Commercial Arbitration Paneli, İstanbul, 21 Eylül 2010).
 • ICC Arbitration” (American Bar Association&Bahçeşehir Üniversitesi International Dispute Resolution Paneli, İstanbul, 26 Eylül 2010).
 • Comparative Dispute Processes: Negotiation, Mediation & Arbitration” (American Bar Association&Bahçeşehir Üniversitesi, Legal Practice Skills Workshop, Antalya, 8 Kasım 2010).
 • Arabuluculuk Faaliyeti”, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Değerlendirme Toplantıları, Dünya Bankası ve Ege Bölgesi Ticaret Odası tarafından düzenlenen toplantıda yapılan sunum (20 Kasım 2008) (yayımlanmamıştır).
 • Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi”; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde anılan konuda yapılan Konferans sunumu (15 Şubat 2006).
 • Provisional Measures”; Center for Commercial Law Studies (Queen Mary College) tarafından düzenlenen “Pervasive Problems in International Arbitration” Konferansında yapılan sunum (2005).
 • Development of Effective Arbitration and Alternative Dispute Resolution Regime in Turkey”; Global Center for Dispute Resolution tarafından düzenlenen “Global Trends in the Management and Practice of International Commercial Arbitration” Konferansı’nda yapılan sunum (New York, 24-25 Mayıs 2005).
 • Emergency Arbitral Provisional MeasuresBritish Institute of International and Comparative Law tarafından düzenlenen Practitioner Workshop on International Commercial Arbitration: Interim Measures and Arbitration isimli toplantıda yapılan sunum (Londra, 1 Nisan 2003) (yayınlanmamıştır).
 • Turkish Arbitration Law” Balkan Ticaret Odaları Birliği tarafından İstanbul’da düzenlenen toplantıda İngilizce olarak yapılan sunum (İstanbul, 19-20 Nisan 2003) (yayımlanmamıştır).
 • Recognition and Enforcement of Arbitral Awards” OECD ve İstanbul Ticaret Odası taraından düzenlenen toplantıda İngilizce olarak yapılan sunum (İstanbul, 7-8 Ekim 2003) (yayımlanmamıştır).

Düzenlenen Organizasyonlar

 • Perşembe Konferansları (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi) (örneğin, 18 Şubaet, 22 Nisan 2011 tarihli konferanslar)
 • The Turkish Arbitration Law (American Bar Association&Bahçeşehir Üniversitesi International Commercial Arbitration Paneli, İstanbul, 21 Eylül 2010).
 • ICC Arbitration (American Bar Association&Bahçeşehir Üniversitesi International Dispute Resolution Paneli, İstanbul, 26 Eylül 2010).
 • Comparative Dispute Processes: Negotiation, Mediation & Arbitration (American Bar Association&Bahçeşehir Üniversitesi, Legal Practice Skills Workshop, Antalya, 8 Kasım 2010)

 

F4. Editörlüğü Yapılan Kitap Serisinde Yayınlanan Eserler

 • Salih Tuygun, ICSID Hakem Kararlarının İcra Edilmesi, Milletlerarası Uyuşmazlık Çözümü Serisi No. 1 (Güncel 2007)
 • Ceyda Sural, Avrupa Birliği’nde Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Milletlerarası Uyuşmazlık Çözümü Serisi No. 2 (Güncel 2007)
 • Bilgehan Yeşilova, Milletlerarası Ticari Tahkimde Nihai Karar Öncesi Dönemde Mahkemelerin Yardım ve Denetimi, Milletlerarası Uyuşmazlık Çözümü Serisi No. 3 (Güncel 2007)
 • Ceyda Süral, Uluslararası Ticari Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk Olarak UNIDROIT Prensipleri, Milletlerarası Uyuşmazlık Çözümü Serisi No. 4 (Güncel 2008)
 • Ayşe Gülin Güralp, Anglo – Amerikan Ve Kıta Avrupası Medeni Yargılama Hukuku Sistemlerindeki Reform Çalışmaları Yeni Gelişmeler Ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Milletlerarası Uyuşmazlık Çözümü Serisi No. 5 (İstanbul 2011)
 • Ekin Hacıbekiroğlu, Milletlerarası Tahkimde Delliller ve Delillerin Değerlendirilmesi, Milletlerarası Uyuşmazlık Çözümü Serisi No. 6 (İstanbul 2012)